Kandidatų į LSDP pirmininkus atsakymai į klausimą. Jūsų požiūris į vaikų globos namus, ar reikia juos naikinti?


 Powered by Max Banner Ads 

A. Palionis. Atsakymas – IŠ PRINCIPO TAIP, BET NE DABAR.

Iš principo taip, nes Lietuva, pasirašydama konvenciją dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje, pripažino, jog harmoningam vaiko asmenybės vystymuisi yra būtina, kad jis augtų šeimos aplinkoje, laimės, meilės, abipusio supratimo atmosferoje. Pritariu, kad Lietuvoje vaikams, kuriems nėra sąlygų ar galimybių gyventi su tikraisiais tėvais, turi būti sudarytos galimybės gyventi giminaičių šeimose, o jei tokios galimybės nėra – su globėjais ar įtėviais. Manau, kad tam būtina panaudoti visas turimas priemones, įskaitant ir valstybės valdomus registrus, kad sprendimai kiekvieno konkretaus vaiko atveju būtų priimami per kuo trumpesnį laiką.

Tačiau kol nėra sukurta  reikalinga sistema, užtikrinanti, kad kiekvienas globos namuose šiuo metu augantis vaikas būtų tinkamai įvaikintas, būtų neatsakinga pulti uždarinėti globos namus. Šoko terapijos ir chirurginės reformos – dešiniųjų prerogatyva, palikime ją ir šįkart jiems. Kad nekeltume netikrumo jausmą šimtams vaikų dėl jų ateities, nekeltume streso vaikeliui, kuris dar tik bręsta, mes, socialdemokratai, turėtume pasisakyti už atsakingus sprendimus. Pereinamuoju laikotarpiu turi koegzistuoti abi vaikų globos sistemos, palaipsniui pereinant prie dominuojančio globos šeimoje modelio.

Labai svarbu šiam procesui suteikti galimybę vystytis natūralia eiga, per jėgą neskubinti jo. Bet kuris žemę dirbantis žmogus jums pasakys – pernelyg dažnai ir giliai purenama dirva menką derlių duoda. Mums turi būti svarbus kiekvienas vaikas ir turi būti svarbus principas “nepakenk”.
G. Paluckas. Dideliuose vaikų globos namuose vaikams trūksta šeimos ir bendruomeniškumo jausmo. O jis reikalingas, kad vaikas išaugtų pilnaverte asmenybe. Vaikų namus reikia uždaryti, tačiau tik tuomet, kai turi kuo juos kokybiškai pakeisti. Vaikų perkėlimą gyventi mažose šeimynose privalo lydėti adekvačių paslaugų (psichologo, socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo ir kitų) plėtra. 

 

 

 

 

 

M. Sinkevičius.  Vaikų globos namai yra sovietmečio palikimas, kurio Lietuva turėtų palaipsniui atsisakyti. Sveikinu Kauno miesto žingsnius atsisakant įstaigų su metalinėmis tvoromis ir perkeliant vaikus į kur kas jaukesnius būstus, kur jie gali bendrauti ne tik tarpusavyje, bet ir su aplink gyvenančiais vaikais. Nors daugelis vaikų globos namų yra savivaldybių žinioje, manau permainas šioje srityje galėtume inicijuoti kaip valstybė. Kalbu ne tik apie naujo tipo būstų suteikimą globotiniams, bet ir didesnę paramą šeimoms, ketinančioms įsivaikinti, taip pat plečiant profesionalių globėjų gretas bei tobulinant socialines paslaugas. Be to, svarbu apskritai imtis prevencijos dirbant su šeimomis, kad vaikai į globos namus ar kitokio pobūdžio įstaigas apskritai nepatektų.

 

A. Skardžius. Suprantama, kad vaikui geriausia augti visavertėje šeimoje. Pedagogikos mokslas tai senai įrodė.  Tačiau niekur nepabėgsime nuo realybės – Lietuvoje  tūkstančiai vaikų, kuriems reikalinga globa.

Ar   įmanoma surasti tiek šeimų, kurios priimtų visus globotinius?  Manau, kad ne, todėl pulti uždarinėti globos namus,   neturint tvirtos alternatyvos, o visuomenei  vis dar vengiant globoti ne savo vaikus, ypač su negalia –ankstoka.

Valstybės pareiga užtikrinti, kad su vaikais būtų elgiamasi teisingai, saugomos jų teisės, nepriklausomai nuo to kur jie gyventų. Turime ieškoti šeimynų galinčių rūpintis vaikais ir joms padėti,  tačiau jų irgi būna visokių.  Lietuvoje turime nemažai globos namų draugiškų vaikui, kuriuose užauga geri žmonės pasiruošę savarankiškam gyvenimui. Esu už nedidelius šeimyninio tipo globos namus, kur vaikui  skiriamas pakankamas dėmesys, domimasi kuo jis gyvena, kokie jo rūpesčiai ir džiaugsmai. Juose vaikai gyvena šeimyniniu principu – broliai, seserys kartu.

Noriu atkreipti dėmesį, kad globos namuose daug vaikų, kurie nėra našlaičiai – turi abu tėvus, todėl manau, kad valstybė privalo daugiau investuoti į šeimas, padėti socialinių įgūdžių stokojančioms ar sunkiai besiverčiančioms.

M. Varaška. Pirmiausiai turime įvardinti pagrindinius vaikų, gyvenančių be šeimų globos tikslus. Svarbiausi – naujų šeimų suradimas ir vaiko ugdymas bei pasirengimas savarankiškam gyvenimui, neradus globėjų. Todėl valstybės ir savivaldybių lygiu turime glaudinti vaikų globos namų ryšį su įsivaikinti pageidaujančiomis šeimomis ir ruošti juos bent jau profesiniam lavinimuisi bei įsiliejimui į darbo rinką. Atitinkamai, tokių tikslų įgyvendinimas su savivaldybės ar apskrities lygiu veikiančiais partneriais lems ir teigiamus vaikų globos namų pokyčius.

 

LSDP informacija

Leave a Comment