Kandidatų į LSDP pirmininkus atsakymai į klausimą. Kaip bendrauti ir bendradarbiauti su Rusija?


 Powered by Max Banner Ads 

A. PalionisLietuvos santykių su Rusija istorinė patirtis itin prieštaringa. Tai ir dviejų Tautų Respublikos padalinimas bei valstybiškumo praradimas XVIII amžiuje, ir žiaurios carinės represijos XIX amžiuje ir prievartinė inkorporacija į TSRS XX amžiuje, ir geopolitinė įtampa bei neapibrėžtis XXI amžiuje. Keičiasi Rusijoje valdovų ir vadovų dinastijos, politinė santvarka, bet bendra elgsena lieka panaši.

Rusai savo agresijos nė patys neslepia ir dažnai patys save ir savo valstybę pavadina „ruskij medved“ (rusiška meška) – ir tuo „meškiškumu“ nepraleidžia progos pasididžiuoti. Ką gi, vadinasi, taip ir turime bendrauti su Rusija – kaip su meška: geriau per atstumą, nesiglėbesčiuojant, bet ir neerzinant jos. Geriausiai – kalbant vienu balsu kartu su visomis Europos Sąjungos šalimis.

Deja, kaimynų negali pasirinkti – ir čia ne vien tik apie Rusiją kalba . Su visais kaimynais santykiai turi būti pragmatiški, o retorika – atsižvelgiant į Lietuvos ekonominius ir kultūrinius interesus – diplomatinė.
G. Paluckas.

 

 

 

 

 

 

 

M. Sinkevičius. Lietuvos ir Rusijos santykiai priklauso ir ateityje priklausys nuo bendros Europos Sąjungos pozicijos, kurioje Lietuvos balsas turi išlikti svarbus, bei Rusijos vykdomų Minsko susitarimų eigos.

 

 

 

 

 

 

A. Skardžius. Rusija Europos Sąjungai yra viena svarbiausių valstybių su kuria sieja labai tamprūs ekonominiai ryšiai. ES iš Rusijos importuoja 40 proc. dujų ir 30 proc. naftos. Lietuvai Rusija taip pat išlieka didžiausia prekybinė partnerė ir ketvirtoji prekybinė partnerė ES.

Tačiau po Krymo aneksijos ir karo Rytų Ukrainoje pradžios ES pademonstravo vieningą poziciją ir įvedė labai aiškias sankcijas Rusijai, kurių tikslas nėra nubausti, tačiau daryti įtaką jos elgesiui ir politikai kaimynių atžvilgiu. Tik vieningi galime būti galingi ir įtakingi.

Suprantama, tikėtis jog staiga pakeisime Putino vykdomą politiką, nereikėtų tikėtis. Tačiau panašiai mąstantiems  Rusijos piliečiams, kurie išpažįsta bendrąsias europines  vertybes, privalome būti pavyzdžiu, demonstruodami mūsų pilietinį brandumą, nepasiduodami manipuliacijoms ir dezinformacijai.

Privalome padėti  demokratiškai mąstantiems Rusijos piliečiams, kurie norėtų matyti savo valstybę einančią taikos ir demokratijos keliu. Kurie norėtų, kad ES būtų tuo pavyzdžiu Rusijai kuriant tvarų ekonominį, socialinį, politinį valstybės modelį.

Tikiu, kad ateis laikas, kai Lietuvos ir Rusijos santykiai bus pagarbūs, konstruktyvūs ir abipusiai naudingi.

 

M. Varaška. Lietuva nėra Vakarų užsienio politikos su Rusija ašis ir neturėtų to dirbtinai siekti. Mūsų užduotis nacionaliniu lygiu – ieškoti vis geresnių eksporto į Rusiją sąlygų ir naudotis jų artima bei plačia rinka. ES kontekste mes turime laikytis bendros politikos Rusijos atžvilgiu ir kelti išimtines pozicijas tada, kai giname ne kitų šalių o Lietuvos interesus. NATO narystė mus savaime įtraukia į priešpriešą su Rusija, tačiau vėlgi kalbėtis su ja turėtume pirmiausiai pabrėždami regioninio saugumo svarbą.

 

 

LSDP informacija

Leave a Comment