Ministras Pirmininkas: Lietuva gali tapti naujuoju inovacijų lopšiu


 Powered by Max Banner Ads 

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, skaitydamas pranešimą Lietuvos verslo konfederacijos kongreso sesijoje „Lietuvos mokslas ir verslas – didžiulis potencialas inovacijų ekonomikos greitkeliui“, teigė, kad verslo, mokslo ir studijų integracijos procesai būtini kuriant ateities ekonomiką, o Lietuva gali tapti inovacijų šalimi, išsivystymo lygiu neatsiliekančia nuo kitų pasaulio inovacijų lyderių.

„Lietuva, viena pirmųjų Europos Sąjungoje parengusi Sumaniosios  specializacijos strategiją ir veiksmų programą, padėjo pagrindą inovatyviai ateities ekonomikai ir technologiniam spurtui. Tai mūsų pasirinktas kelias, valstybės ateities vizija, kurią privalome įgyvendinti ir tapti pavyzdžiu kitiems“, – sakė Vyriausybės vadovas.

Premjeras savo pranešime pabrėžė, kad žinių kokybė bei technologinio išsivystymo ir inovatyvumo lygis turi tiesioginį ryšį valstybės ekonominei, socialinei plėtrai ir gyventojų gerovei, todėl Vyriausybė vis daugiau dėmesio skiria įvairių organizacinių struktūrų, kurios galėtų sustiprinti nacionalinį žinių ir ekonominį potencialą, plėtrai.

„Atsižvelgiant į verslo poreikius ir ūkio plėtros prioritetus, jau nuo 2013 metų pradėjome formuoti valstybės užsakymą itin paklausioms inžinerinėms techninėms specialybėms. Naujoje Mokslo ir studijų įstatymo redakcijoje yra numatyta Vakarų šalyse pasiteisinusi inovacijų skatinimo patirtis – pramonės doktorantūra. Kitaip tariant, atsiranda galimybė mokslo laipsnį įgyti ne tik mokslo įstaigoje, bet ir įmonėje“, – naujoves vardino Ministras Pirmininkas.

Praėjusį Europos Sąjungos finansinės paramos laikotarpį, 2007–2013 metais, mokslo slėniams – modernių patalpų statybai, laboratorijų, auditorijų, atviros prieigos centrų įrangai skirta beveik pusė milijardo eurų. Naujuoju periodu, pasak premjero, prioritetinis dėmesys bus skiriamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos rezultatų komercinimui: šiemet planuojama įgyvendinti beveik 300 mln. eurų siekiančių vertės projektų. Vyriausybė taip pat patvirtino ikiprekybinių pirkimų tvarką ir finansavimo schemą, kuri skatina valstybės institucijas pirkti inovatyvią idėją – inicijuoti mokslinius arba eksperimentinės plėtros tyrimus, kad būtų sukurtas aukštos pridėtinės vertės produktas – rinkoje dar neegzistuojantis gaminys.  

Premjeras savo pranešime pabrėžė, kad vis tik pagrindinis dėmesys turėtų būti skirtas tarpusavio pasitikėjimui, nes bendradarbiaujantis Lietuvos verslas ir mokslas turi unikalią galimybę ne tik praplėsti veiklos ribas, pasiūlyti naujų sprendimų, bet ir padėti mūsų šaliai tapti viena iš lyderių inovacijų srityje. 

Leave a Comment