Premjeras A. Butkevičius kvietė moksleivius kurti ateities Lietuvą


 Powered by Max Banner Ads 

Trečiadienį Lietuvai pažymint Laisvės gynėjų dieną ir 25-ąsias Sausio 13-osios metines, Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius Vilniaus Balsių progimnazijoje pilietinio ugdymo pamokoje pabendravo ir mintimis pasidalijo su pirmosios tokios mokyklos, pastatytos Vilniuje po Nepriklausomybės atkūrimo, auklėtiniais.

Premjeras kalbėjo, kad šiandien, minėdami Sausio 13-ąją, mūsų kovos už Laisvę dieną, mintimis grįžtame į tuos laikus. „Mes, vyresniosios kartos atstovai, turime ką prisiminti – barikadas prie Seimo, liepsnojančius laužus, žmones sutelkusį vienybės jausmą, kurio neįveikė nei tankai, nei elitiniai sovietinės kariuomenės smogikai. Jūs apie tai žinote iš savo tėvų pasakojimų, istorijos vadovėlių ar televizijos laidų. Kaip ir mes, būdami moksleiviai, iš savo tėvų sužinojome apie jų laikų istorinius įvykius – tremtį į Sibirą, pokario pasipriešinimą sovietinei okupacijai. Taip jau yra, kad vyresniosios kartos išgyvenimai, patirtys ir liudijimai jaunimui tampa nauju istorijos skirsniu“, – sakė A. Butkevičius.

Tuomet Ministras Pirmininkas pasiūlė į Sausio 13-osios įvykius pažvelgti plačiau – nepriklausomos Lietuvos valstybės 100-mečio, kurį rengiamės švęsti po dvejų metų, šviesoje. Per tą šimtmetį Lietuva turėjo tik dvi nepriklausomybės atkarpas – 22-ejus metus iki Antrojo pasaulinio karo ir dabar – netrukus Kovo 11-ąją švęsime atkurtos Nepriklausomybės 26-ąsias metines. Laisvėje gyvename ilgiau nei prieškario Lietuva.

Pasak premjero, šio ilgo antrojo etapo galėjo ir nebūti, jeigu tą šaltą žiemą dauguma žmonių nebūtų saugoję Seimo, televizijos bokšto, kitų pastatų, jeigu jie gyvenimą būtų tik stebėję iš šono ir piktinęsi, kaip neretai būna. „Todėl žmonių barikados prie valstybei svarbių įstaigų ir buvo priešakinė kovos už nepriklausomą Lietuvą pozicija. Mano kartos žmonės didžiuojasi, kad apgynė Lietuvos laisvę ir atvertė naujus nepriklausomos Lietuvos istorijos puslapius. Šiuos puslapius rašome jau ketvirtį amžiaus. Tačiau būtent jums teks ne mažiau svarbus uždavinys – kurti ateities Lietuvą“, – kalbėjo Vyriausybės vadovas.

Rengiantis paminėti mūsų valstybės 100-mečio jubiliejų premjeras pakvietė jaunuolius domėtis, siųsti savo pasiūlymus ir dalyvauti šiai jubiliejinei datai skirtuose projektuose.

„Lietuvos 100-mečio jubiliejaus renginių plane – ne tik proginiai renginiai. Galiu išduoti nedidelę paslaptį – sieksime skatinti savanorystės judėjimą, žmonių atsakomybę, rūpinimąsi vieni kitais, dalyvavimą valstybėje vykstančiuose procesuose ir kartu stiprinti Lietuvą. Žinau, kad jūsų mokykla labai gražiai bendradarbiauja su Balsių bendruomene, muziejais, visuomeninėmis organizacijomis ir dalyvauja įvairiose akcijose, kad propaguojate ir skatinate savanorystės, bendruomeniškumo idėjas. Tačiau bendrai paėmus savanorystė mūsų krašte nėra labai populiari. Todėl kviesime žmones, ypač jaunimą, aktyviai dalyvauti visuomeninėse veiklose, akcijose, teikti savo iniciatyvas, dalytis patirtimi“, – sakė A. Butkevičius.

Pasak premjero, savanorystė – tai tiltas, mus siejantis su Lietuvos nepriklausomybės aušra.

Leave a Comment