Vyriausybėje – apie mokslo, technologijų ir inovacijų plėtrą


 Powered by Max Banner Ads 

Ketvirtadienį posėdžiavusi Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) strateginė taryba, vadovaujama Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus, svarstė, kaip skatinti produktyvų mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

„Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos lemia kiekvienos šalies ekonominį augimą ir visuomenės gyvenimo kokybę. Pažangūs, mokslu grįsti sprendimai kuria didelę pridėtinę vertę, tačiau tam būtinas glaudus verslo struktūrų ir mokslo visuomenės bendradarbiavimas”, – teigė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Premjeras taip pat pasidžiaugė, kad neseniai paskelbtame „Bloomberg“ inovacijų indekse, kuris surikiuoja valstybių ekonomikas pagal tai, kiek jos skiria pinigų tyrinėjimams ir technologijų pažangai ir kiek jose veikia aukštųjų technologijų įmonių, Lietuva lenkia kaimynines Baltijos šalis.

Posėdyje Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos įpareigotos parengti Lietuvos MTEPI skatinimo (sistemos tobulinimo) priemonių sąvadą, kuris būtų tvirtinamas bendru švietimo ir mokslo ministro ir ūkio ministro įsakymu. Šios ministerijos taip pat turės įvertinti posėdyje išsakytas pastabas ir pasiūlymus ir kitam strateginės tarybos posėdžiui pateikti siūlymus dėl Lietuvos MTEPI srities strateginio valdymo ir koordinavimo gebėjimų stiprinimo. Šios dienos posėdyje taip pat pristatyta Sumanios specializacijos programos įgyvendinimo eiga.

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus vadovaujama MTEPI strateginė taryba nacionaliniu lygiu koordinuoja mokslo, technologijų ir inovacijų plėtrą. Tarybos darbe dalyvauja ministerijų, verslo ir mokslo atstovai.

Leave a Comment