Vyriausybėje paminėtos Prezidento A.M. Brazausko 85-osios gimimo metinės


 Powered by Max Banner Ads 

Šiandien Vyriausybės rūmuose buvo paminėtos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko 85-osios gimimo metinės.

Anot premjero, Algirdas Mykolas Brazauskas buvo Tautos lyderis, strateginio mąstymo vadovas, kuris nuosekliai ir užtikrintai vykdydamas savo pareigas stengėsi įtvirtinti Lietuvos laisvę ir vesti valstybę klestėjimo keliu. 

„Ši iškili istorinė asmenybė visada pasižymėjo ne tik puikiu humoro jausmu, bet ir nuoširdžiu darbu Lietuvos žmonėms, stipriu atsakomybės jausmu, paprastumu, išmintimi ir išskirtine politine intuicija“, – renginyje kalbėjo Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.   

„Algirdas Mykolas Brazauskas buvo valstybės stabilumo garantas, vienybės ir tvirtybės simbolis, suvaidinęs lemiamą vaidmenį  lūžiniu Lietuvos istorijos momentu. Jis esmingai paveikė Lietuvos valstybingumo atkūrimą, valstybės gyvenimo organizavimą, demokratijos pamatų kūrimą ir  tarptautinį Lietuvos pripažinimą“, – teigė S. Skvernelis.

Renginyje taip pat dalyvavo Algirdo Mykolo Brazausko artimieji: dukros Laima Mertinienė, Audronė Usonienė bei žentas Algirdas Usonis.

„Jis mums visada pabrėždavo, kad labai myli Lietuvą ir nori padaryti, kad jos žmonėms ir valstybei būtų lengviau“, – prisiminimais dalijosi dukra Audronė Usonienė ir palinkėjo visiems dirbti Lietuvai, kad nuveiktus darbus prisimintų ateities kartos.

Rugsėjo 20 – 22 dienomis Vyriausybės rūmuose bus eksponuojama foto paroda skirta Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko 85-osios gimimo metinėms.

Algirdas Mykolas Brazauskas buvo pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, XII ir XIII Vyriausybių vadovas.

 

LR Vyriausybės naujienos

Leave a Comment