Irena Lunskienė. „Nebijau nepopuliarių, bet reikalingų sprendimų“


 Powered by Max Banner Ads 

Savivaldybė yra didelis, gyvas „organizmas“ su gausybe įstaigų, daug dirbančių žmonių, daugeliu teikiamų viešųjų paslaugų, su nuolatinėmis problemomis ir dideliais iššūkiais. Šis „organizmas“ nuolat reikalauja stebėsenos, procesų analizės, drąsių sprendimų, kurie šiandien atrodo nepopuliarūs, bet perspektyvoje duotų didelę naudą visuomenei.

„Tokių sprendimų aš nebijau“, – sako laikinoji Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė. Jos teigimu, įvairūs uždarymai, sujungimai, prijungimai nėra populiarūs sprendimai ir iš karto sulaukiama priešiškos reakcijos, net nepasigilinus į aplinkybes. Tačiau nuslūgus emocijoms ir tinkamai įvykdžius visus procesus, visi džiaugiasi rezultatu. Taip buvo su Dailės bei Muzikos mokyklų sujungimu ir Meno mokyklos įkūrimu. Priešiškumo buvo daug. Tačiau praėjus pirmiesiems mokslo metams tiek mokyklos kolektyvas, tiek ugdytiniai yra patenkinti ir džiaugiasi kokybišku ugdymu, naujomis patalpomis.

Vos pradėjusi laikinai eiti Marijampolės savivaldybės mero pareigas Irena Lunskienė dar kartą pergalvojo, kurioms įstaigoms būtų tikslinga dirbti sujungtoms, kurių veiklos panašios arba net dubliuojasi, ir turi konkrečių pasiūlymų optimizuojant savivaldybės įstaigų ir įmonių tinklą.

Vienas jų – UAB „Marijampolės autobusų parkas“ ir UAB „Marijampolės autobusų stotis“ sujungimas. Jas sujungus darbas vyktų žymiai sklandžiau: būtų vieninga viešojo transporto sistema Marijampolėje, būtų taupoma administravimui skiriamos lėšos, optimizuojamas valdomas turtas, geriau paskirstoma turimi materialiniai ir žmogiškieji ištekliai. Visi požymiai rodo, jog toks sprendimas būtų naudingas tiek abiems įmonėms, tiek savivaldybei. I. Lunskienė su komanda susitikinėja su abiejų įstaigų darbuotojais, išklauso jų nuomones ir artimiausiu metu pateiks šį siūlymą svarstyti savivaldybės tarybai.

Antra planuojama pertvarka – Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro prijungimas prie Marijampolės kultūros centro. Abi įstaigos turi vieną bendrą tikslą – kurti ir plėtoti kultūrą Marijampolės savivaldybėje. Turint vieną bendrą įstaigą būtų optimizuoti šių įstaigų administracijos išlaikymo kaštai, veiklos vyktų sklandžiau, meno kolektyvams sudaromos geresnės darbo sąlygos, stiprinama kaimiškų vietovių kultūros namų veikla. Planuojama Laisvalaikio ir užimtumo centro administracines patalpas Adomiškių kaime įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą, o gautas lėšas nukreipti kultūros įstaigų remontui ir pačiai kultūrai stiprinti. Laikinoji merė Irena Lunskienė, išklausiusi abiejų įstaigų vadovus, susitikusi su darbuotojais, yra įsitikinusi, jog toks sprendimas pakels Marijampolės savivaldybės kultūrą į aukštesnį lygį, laisvalaikio ir užimtumo salės savivaldybės kaimiškosiose teritorijose įgyvendins turimas ir išplės naujas kultūrines veiklas, o suvienytos kultūros darbuotojų pajėgos leis dar geriau pasiruošti 2018 metams, kada Marijampolė taps Lietuvos Kultūros sostine.

„Kandidatuodama mero rinkimuose noriu aiškiai informuoti žmones, kad ateinu su noru peržiūrėti visus savivaldybės procesus, siekti kokybės, efektyvumo, taupyti išteklius, bet tai daryti ketinu tik gerai pasvarsčiusi, suskaičiavusi ir įvertinusi darbuotojus, kurių interesai neturi būti pažeisti“, – kalba Irena Lunskienė.

Laikinoji merė pabrėžia, kad svarbiausias tikslas – kelti visų sričių veiklos kokybę, bet žmonės dėl to negali nukentėti ir tikrai nenukentės.

 

Politinė reklama

 

LSDP Marijampolės skyriaus informacija

Leave a Comment