Patvirtinta centralizuota vaikų priėmimo į darželius tvarka


 Powered by Max Banner Ads 

Šiandien vykusiame Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinta Marijampolės socialdemokratų inicijuota Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarka, kuri įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d.

Pagal šią tvarką priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes taps skaidresnis, tėvai žinos realią situaciją apie galimybę jų vaikui patekti į vieną ar kitą įstaigą; sumažės laukiančių eilėse patekti į darželius; bus užtikrintas Savivaldybėje teikiamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumas.

Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Romualdas Makauskas yra įsitikinęs, kad eilė į darželį, kurią reguliuos speciali kompiuterinė programa, bus pažangus ir skaidrus būdas gauti ikimokyklinėje įstaigoje vietą. Savivaldybės teritorijoje veikia 17 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, tačiau vis dar fiksuojamas vietų trūkumas.

Norint užrašyti vaiką į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigą, reikės užpildyti prašymą elektroniniu būdu arba kreiptis į atsakingą Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo skyriaus specialistą, dėl jo užpildymo.

Prašyme reikės nurodyti:

1. prašymą teikiančio tėvo (globėjo) vardą, pavardę, gimimo datą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;

2. vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresus;

3. pageidaujamą lankyti švietimo įstaigą (nurodyti ne daugiau kaip 1 alternatyvą);

4. pageidaujamą vaiko priėmimo į grupę datą;

5. duomenis apie pirmenybę priimant vaiką į įstaigą;

6. patvirtinimą, kad pateikti duomenys yra teisingi.

SVARBU. Priimant vaikus į grupes, laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymų registravimo datą, pirmenybę teikiant:

1. priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie jau lanko įstaigą, vykdančią ikimokyklinę ir priešmokyklinę programas;

2. našlaičiams, globojamiems ir/ar įvaikintiems vaikams;

3. vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko/mokosi toje pačioje įstaigoje;

4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba šioje įstaigoje;

5 vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) yra mokinys ar studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje ar studijuoja nuolatinėse studijose;

6. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau mažamečių vaikų;

7. vaikams, kurių tėvai (globėjai) arba vienas iš tėvų (globėjų) atlieka profesinę karo tarnybą ir yra keliami į naujas tarnybos vietas.

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. įstaigose gauti tėvų prašymai bus  suvesti į sistemą iki 2018 m. vasario 19 d. Tėvų prašymai sistemoje bus priimami nuo 2018 m. kovo 1 d.

 

LSDP Marijampolės skyriaus informacija

Leave a Comment