POVILAS ISODA kandidatas į LSDP Marijampolės skyriaus pirmininkus


 Powered by Max Banner Ads 
Pagal 2017 metų sausio 12 dienos LSDP Marijampolės skyriaus tarybos patvirtintą pirmininko rinkimų tvarką informuojame, kad š.m. sausio 24 dieną vykusiame LSDP Marijampolės skyriaus Kauno grupės susirinkime buvo iškelta Povilo Isodos kandidatūra LSDP Marijampolės skyriaus pirmininko pareigoms užimti.

Sausio 26 dieną iš kandidato buvo gauta: sutikimas kandidatuoti, gyvenimo aprašymas, skyriaus veiklos programa.

Atsakingajam sekretoriui patikrinus duomenis, Povilas Isoda oficialiai užregistruotas kandidatu LSDP Marijampolės skyriaus pirmininko rinkimuose.

P. Isoda savo veiklos programoje teigia, kad „įvertinę stipriąsias puses turime susitelkti į tokias tobulintinas vietas kaip: aktyvesnis narių įtraukimas į diskusijas, į partinį darbą, įsiklausymas į bičiulių nuomones, atviresnis kalbėjimasis, narių ideologinis ir kompetencijų stiprinimas, nuosekli narių plėtra ir nuolatinis partijos valdymo tobulinimas. Privalome kasdieniu savo darbu užsitarnauti žmonių pasitikėjimą ir įrodyti, kad esame tvirčiausia politinė jėga, kuri gali užtikrinti tolimesnį savivaldybės vystymąsi ir darbų tęstinumą.“

LSDP Marijampolės skyriaus pirmininko rinkimai numatomi kovo 17 dieną.

LSDP Marijampolės skyriaus informacija

Leave a Comment