SIGITAS VALANČIUS kandidatas į LSDP Marijampolės skyriaus pirmininkus


 Powered by Max Banner Ads 
Pagal 2017 metų sausio 12 dienos LSDP Marijampolės skyriaus tarybos patvirtintą pirmininko rinkimų tvarką informuojame, kad š.m. vasario 2 dieną vykusiame LSDP Marijampolės skyriaus Kvietiškio grupės susirinkime buvo iškelta Sigito Valančiaus kandidatūra LSDP Marijampolės skyriaus pirmininko pareigoms užimti.

Vasario 6 dieną iš kandidato buvo gauta: sutikimas kandidatuoti, gyvenimo aprašymas, skyriaus veiklos programa.

Atsakingajam sekretoriui patikrinus duomenis, Sigitas Valančius oficialiai užregistruotas kandidatu LSDP Marijampolės skyriaus pirmininko rinkimuose.

S. Valančius veiklos programoje nurodydamas pagrindinius savo užsibrėžtus tikslus teigia, jog „visada pirmenybę teikiu žmogiškajam faktoriui, todėl telksiu partijos kolegas bendram siekiui – įgyvendinti socialdemokratijos principus ir humanistinį požiūrį į žmogų.“

Primename, kad LSDP Marijampolės skyriaus pirmininko rinkimai numatomi kovo 17 dieną.

LSDP Marijampolės skyriaus informacija

COMMENTS

 • Aldutė

  Kiek girdėti tai apie šį poną ne koki atsiliepimai iš savivaldybės.. arogancija, nesiskaitymas su paprastu zmogum.. nu duok dieve kad pirmininkas tapęs būtų žmoniškesnis nei dabar…

  • Bendradarbė

   Labai blogai, kaip žmonės vadovaujasi gandais ir sugedusio telefono principu. Pirmiausiai tai Jis ne ponas, o paprastas žmogus, visada suprantantis reikalo esmę ir padedantis operatyviai spręsti iškilusias problemas, kas nedirba tas neklysta, o visiems geras nebūsi. Manau, kad Sigitas valančius yra tinkamas vadovauti partijai.

 • Bendradarbė

  Sigite tu Sigite kaip KK2 sakė…
  Niekur tu nekandidatuok, nes kaip pradėsim kalbėti mes – kolegijoje dirbę ir matę tavo nesąmones, neteisingus sprendimus, savų protegavimą, tai tau ankšta bus Marijampolėje.
  Nemėgstu socdemų apskritai, bet net jiems nelinkiu tokio žmogaus vadovauti, suskaldys partiją, suskirstys į savus ir svetimus ir klestės tik pakalikai, protingiems žmonėms nebus vietos po saule.

 • kultūringas marijampolietis

  Perskaičiau pasislėpusios „bendradarbės“ mintis ir supratau, kad tai nuo bulvių skutimo aruodo atitrūkusios mintys…
  Kokia tamstos pasaulėžiūra būtų, niekas jums nesuteikė teisės šmeižti žmogaus viešoje erdvėje ir naudotis kitų vardu.Ir jei jūs laikote save kultūringu žmogumi, tai man iš ties didelė gėda!
  Sigitas Valančius žmogus eruditas, išsilavinęs, tolerantiškas ir pagarbus kiekvieno nuomonei.Tai žmogus, turintis puikių vadybinių gebėjimų, savo pozicijas aptariantis tiek su jaunais, tiek su vyresniais. Šis žmogus tvirtų politinių įsitikinimų, tačiau niekada nežemino nei vieno, kuri turėjo kitokią poziciją. Pagarba jums už darbą mūsų miestui, už jaunos kartos, jų pasaulėžiūros išugdymą, aktyvaus įtraukimo į mūsų miesto visuomeninį gyvenimą.
  Aktyvus ir kompetetingas pilietiškumas susieja įvairias narių tapatybes ir įpareigoja jus dalyvauti pilietiniame ir politiniame gyvenime, nes tai reikalauja tvirtos pasaulėžiūros, konkrečių sprendimų ir darbų. Jūs visada gebėjote pasirinkti teisingus sprendimus, siekėte aukščiausių tikslų ir lygiavotės į geriausius rezultatus. Linkiu jums stiprybės ir pilietinio aktyvumo, siekiant pirmininko pareigų!

 • Ekslibris'as

  Gerbiamoji, „Bendradarbe“ (2017 vasario 6 komentaras)! Matyt, taip ir „dirbote“ kolegijoje, kad tik „nesąmones, neteisingus sprendimus ir savų protegavimą“ matėte. Ko tylėjote tada, kad jau tokia teisuolė esate? O gal tik iš kažkokio „pagiežingojo“ kažką girdėjote? Jei taip, Jums melavo!
  Ir sprendimai kolegijoje tinkami buvo, ir žmonės pagal išsilavinimą ir išprusimą, pedagoginį pasirengimą buvo vertinami, lektoriaus ar asistento kvalifikaciją suteikiant.
  Apskritai, Sigitui Valančiui vadovaujant, kolegijoje žmogui (ir studentui, ir dėstytojui, ir darbuotojui) buvo skiriamas didžiausias dėmesys. Svarbiau buvo ne „popieriai“, o asmenybės. Kiekvienas buvo išklausytas ir, svarbiausia, išgirstas. Reikėjo pamatyti, kokia nuostaba sustingdavo Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto aplinkos tvarkytojų ar budėtojų veiduose, kai direktorius sveikindamasis ranką paduodavo! Žmonėms buvo neįprasta ir netikėta, kad direktorius su eiliniu darbininku taip sveikinasi. Sigitas Valančius buvo (ir yra!) paprastas žmogus. Gerbiantis kitus, tolerantiškai priimantis kitokią nuomonę, operatyviai sprendžiantis iškylančias problemas. Tai vadovas, nepuolantis priekaištauti ir bausti, o išsiaiškinantis, kiekvieną konkretų atvejį išsiaiškinantis iš esmės, įvertinantis visus argumentus, o jau tada priimantis sprendimus. Ir visada prisiimantis atsakomybę. Ar tokiam vadovui gali „būti ankšta Marijampolėje“?
  O dėl kolektyvo vienybės? Vieningesnio, labiau susitelkusio darbui, ieškančio vis naujų perspektyvų kolektyvo negu vadovaujant Sigitui Valančiui, aš kolegijoje (visose jos raidos stadijose) neatsimenu buvus. Principas „Skaldyk ir valdyk“ – tikrai ne šio žmogaus darbo metodas. Jo metodas, kurį turėjau galimybę matyti, greičiau buvo – „Vienybėje galim viską“.
  Sigitas Valančius – geras vadovas. Manau, partijos kolegos, juo patikėję, turės puikų lyderį.
  Post scriptum. Komentaras NE UŽSAKOMASIS. Nepriklausau Socialdemokratų partijai, su Sigitu Valančiumi manęs nesieja jokie giminystės ryšiai. Parašyti paskatino negražus „Bendradarbės“ (kurios tapatybės, kad ir kaip stengiuosi, niekaip nepajėgiu „atgaminti“) komentaras. Sakau tai, ką mačiau, patyriau, Sigitui Valančiui vadovaujant. Ir man nesvarbu, kad bus tokių, kurie manys kitaip, kuriems nepatiks: sėkmės jiems, ginant savo tiesą, tik – „nesimėtykit“ bjauriais komentarais be argumentų.
  O kandidatui Sigitui Valančiui linkiu sėkmės ir tvirtybės.

  • Kolegė

   Šaunuolis Ekslibris’as
   Pritariu Jūsų išsakytai nuomonei. Myliu ir gerbiu tuos žmones, kurie paskatina, o ne mėtosi bjauriais komentarais.
   Linkiu kanditatui Sigitui Valančiui sėkmės ir stiprybės.
   Neturiu jokių giminystės ryšių su Sigitu

Leave a Comment