LSDP Marijampolės skyriuje įsibėgėja grupių susirinkimai


 Powered by Max Banner Ads 
LSDP Marijampolės skyriaus grupėse intensyviai vyksta ataskaitiniai-rinkiminiai susirinkimai. Iki vasario 10 d. susirinkimai jau vyko šiose grupėse: Balsupių, Kauno, Kvietiškio, Mokolų, Mokolų kaimo, Patašinės, Šaulių, Suvalkiečių, Uosupio ir Valavičių. Septyniose iš jų dar dvejų metų kadencijai pirmininkais perrinkti jau buvę grupių pirmininkai. Naujais pirmininkais išrinkti:  Mokolų kaimo (Gražvydas Juodišius), Patašinės (Petras Latoža) ir Uosupio (Daiva Vasiliauskienė) grupėse.
Grupių susirinkimų metu svarstomi klausimai dėl veiklos ataskaitos, vyksta grupių vadovybės rinkimai, renkami delegatai į konferenciją, grupės kelia kandidatus į LSDP Marijampolės skyriaus pirmininko pareigas.
Į skyriaus pirmininkus šiuo metu iškeltos trys kandidatūros:
  • Brazys Vidmantas – iškėlė 3 grupės,
  • Isoda Povilas – iškėlė 4 grupės,
  • Valančius Sigitas – iškėlė 2 grupės.

Povilas Isoda ir Sigitas Valančius yra pateikę dokumentus ir užregistruoti kandidatais LSDP Marijampolės skyriaus pirmininko rinkimuose, kurie vyks š.m. kovo 17 d. rinkiminės-ataskaitinės konferencijos metu.

LSDP Marijampolės skyriaus informacija

Leave a Comment