Šaulių grupės pirmininke išrinkta Simona Petrauskienė


 Powered by Max Banner Ads 

Balandžio 7 d. įvyko Marijampolės socialdemokratų Šaulių grupės ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo metu grupės pirmininkas socialdemokratas Alvydas Kirkliauskas pristatė grupės veiklos ataskaitą, pasidžiaugė grupės narių darbu praėjusiuose savivaldos rinkimuose, akcentavo būtinybę aktyvinti grupės darbą.

Naujai grupės pirmininko kadencijai Alvydas Kirkliauskas pasiūlė pirmininkauti grupės narei Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotojai Simonai Petrauskienei, kuri sutiko atstovauti grupę ateinančių dviejų metų kadencijai.

Naujai išrinkta pirmininkė į grupės pirmininko pavaduotojo poziciją pasiūlė Ingridą Almonaitienę, kuri vienbalsiai buvo patvirtinta šioms pareigoms.

Grupės sprendimu į LSDP Marijampolės skyriaus rinkiminę – ataskaitinę konferenciją, kuri vyks 2015 m. balandžio 17 d. delegate išrinkta partijos bičiulė Nijolė Gruodienė.

Marijampolės socialdemokratų skyrių sudaro 26 teritoriniu ir profesiniu pagrindu sukurtos grupės, kurių tikslas burti partijos bičiulius, organizuoti partijos veiklą.

Šaulių grupėje šiuo metu yra 8 nariai.

LSDP Marijampolės infocentro informacija

 

Leave a Comment