Diskusijų ciklas „Emigracija kitu kampu“


 Powered by Max Banner Ads 

Apie sėkmę ir patiriamus sunkumus išvykus gyventi svetur garsiai apkalbama žiniasklaidoje, viešojoje erdvėje. Žmonių gyvenamosios vietos keitimas išvykstant į užsieny tapo tokiu įprastu, kad, ko gero, kiekvienas iš mūsų yra susidūręs su tokiu faktu savo aplinkoje.

Paprastai, emigracija vertinama dvejopai: vieni tai mato kaip galimybę tobulėti, praturtėti, patirti nuotykių, susipažinti su svetimomis kultūromis, iššūkį ar tiesiog šansą pataisyti gyvenimą, kuris sunkiai klostėsi Lietuvoje. Tuo tarpu, kiti į tai žiūri, kaip į nutautėjimo reiškinį, savotišką išdavystę, silpnumo apraišką.

Vis tik statistikos duomenys parodo progresyvų emigracijos didėjimą, lemiantį dideles problemas Valstybei ir jos gyventojams. Remiantis „Europos migracijos tinklo“ informacija nuo 2004 metų iš Lietuvos emigravo daugiau kaip pusė milijono gyventojų, kurių 73% sudaro 15-44 metų žmonės. Pagal tais pačiais metais M. Mikutavičiaus išleistą dainą „3 Milijonai“ tai yra kas šeštas lietuvis. Vien per 2016 metus netekome apie 50 tūkstančių Lietuvos gyventojų, tais pačiais metais iš Marijampolės savivaldybės emigravo 1269 žmonės. Verta paminėti, jog emigravusiu asmeniu laikomas tik tas, kuris oficialiai pakeičia savo gyvenamąją vietą ir išsideklaruoja iš gyvenamosios vietos Lietuvoje. Dėl šios tvarkos, dažno emigrantų patingėjimo ar nežinojimo, bei nelegalaus darbo užsienyje šie statistiniai duomenys gali būti kur kas didesni.

Ir ką tai lemia? Darbo jėgos praradimas mūsų šalyje, protų nutekėjimas, radikaliai besikeičianti demografinė padėtis kelia pavojų valstybei! Didžiąją dalį Lietuvos gyventojų sudaro senyvo amžiaus žmonės, kurie nėra tokie darbingi, neprisideda prie valstybės biudžeto. Lietuvoje mažėja produktą kuriančių žmonių.

Dažnas jaunuolis emigracijoje problemos neįžvelgia ir atvirkščiai, mato ją kaip galimybę. Toks požiūris paskatino Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Marijampolės skyrius“ narius organizuoti „Emigracija kitu kampu“ diskusijų ciklą, atskleidžiant minėtų problemų ištakas, kurios skatina asmenų išvykimą iš Lietuvos vertinti kaip teigiamą žingsnį.

Paprastai emigracija analizuojama per ekonominių priežasčių prizmę, todėl norėjosi diskusijomis pažiūrėti į problemą kitu kampu! Rečiau pastebimos ydos Švietimo sistemoje, kurios, bene, vienos iš svarbiausių nematerialinių priežasčių, verčiančių jaunimą išvykti. Masinė emigracijos problema nėra greitai išsprendžiamas reiškinys, tačiau buriant jaunimą pokalbiui, nuomonių pasikeitimui, ieškant priežasčių, jų sprendimo būdų, gimsta idėjų, bendrų projektų, skatinančių ne stebėti opias Lietuvos problemas, o tiesiogiai inicijuoti pokyčius.

Diskusijų ciklo „Emigracija kitu kampu“ tikslinėmis grupėmis buvo pasirinktos: nevyriausybinės organizacijos, mokinių ir studentų savivaldų atstovai, Marijampolės miesto gyventojai ir jo aktyvusis jaunimas bei socialinę atskirtį patiriantys jaunuoliai, kurių skirtingas amžius, įgyto išsilavinimo laipsnis, nevienodi socialiniai įgūdžiai ir skirtingos asmeninės patirtys lėmė skirtingą požiūrį į emigraciją ir jauno žmogaus pasirinkimą – likti ar išvykti.

Projekto finalą, 2017 m. spalio 5 d., vainikavo diskusija tarp Marijampolės jaunosios kartos atstovų – talentingųjų, perspektyviųjų miesto kūrėjų: Pasaulio akrobatinio motociklų vairavimo čempiono – Pauliaus Labanausko, verslo atstovo, aktyviojo nevyriausybinių organizacijų ir Marijampolės miesto visuomenės veikėjo – Vlado Polevičiaus, verslininkės, baro „Kambarys“ savininkės – Aistės Jurkonytės, Marijampolės sporto asociacijos „Išvien“ prezidento – Andriaus Levano, Marijampolės atviro jaunimo centro vadovo, Marijampolės profesinio rengimo centro profesijos mokytojo, VšĮ Kūrybos namai Exter direktoriaus, Neo Marijampolė įkūrėjo ir savininko, Marijampolės kolegijos alumni klubo prezidento, Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos vicepirmininko Martyno Andriukevičiaus, kurią moderavo profesionali debatų, diskusijų vedėja, Debatų bendruomenės narė, tarptautinių debatų turnyrų teisėja – Lina Berškytė. Vakarinio pašnekesio metu buvo pasidalinta pokalbio dalyvių istorijomis, gerąją patirtimi užsienyje ir jos pritaikymu Marijampolės miesto bendruomenei, siūlyti būdai, galėsiantys padėti aktyvinti jauno žmogaus pilietiškumo jausmą, priemonės, keičiančios vaikų ir suaugusiųjų požiūrį į Tėvynę.

Pasak, jaunųjų socialdemokratų pirmininkės Dovilės Burbaitės, diskusijų ciklo „Emigracija kitu kampu“ analizavimas švietimo aspektu buvo pasirinktas neatsitiktinai. „Organizuodami šį projektą siekėme parodyti, kiek daug priemonių gali imtis jaunimas skleisti aplinkai pozityvųjį požiūrį apie Lietuvą, galimybes ir perspektyvas tėvynėje. Perduodami kitiems savo sukauptą patirtį, žinias, tampame pilnaverčiais, aktyviais švietimo sistemos dalyviais, prisidedančiais prie tiesioginio emigracijos plėtros mažinimo“.

Šios aktualios emigracijos temos problematikai taško nededame, sėkmingų diskusijų dėka, 2018 metais emigracijos sąvoka Marijampolėje žibės kita spalva.

 

LSDJS Marijampolės skyriaus informacija

Leave a Comment