LSDJS Marijampolės skyriuje praūžė rinkiminis uraganas!


 Powered by Max Banner Ads 

Kol jaunimas bus aktyvus, neabejingas Lietuvos ateičiai ir veiks tinkamai, tol valstybės ateitis bus jūsų rankose! Su tokiu tikslu organizacija pradeda naujus veiklos metus. 2017 m. vasario 1 d. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filiale „Marijampolės skyrius“ vyko rinkiminis-ataskaitininis visuotinis susirinkimas. Jo metu būrys jaunimiečių aktyviai dalyvavo susirinkime, išrenkant ir patvirtinant naujuosius skyriaus vedlius.

Skyriaus pirmininku tapo ilgametis Skyriaus narys Martynas Andriukevičius. Ryšių su visuomene koordinatorės pareigas užėmė jaunoji Sajungos narė Gerda Kancieriūtė. Žmogiškųjų išteklių koordinatorės pareigas eis motyvacijos nestokojanti, naujų vėjų organizacijos labui atnešusi Dovilė Burbaitė. Renginių koordinatoriaus pozicija atiteko didelę scenos ir renginių patirtį turinčiam Ričardui Bagdanavičiui. Visi kandidatai savo pristatymuose kaip prioritetą akcentavo komandinio darbo principą, veiklų pobūdžio nukreipimą į šalies gyventojams aktualius klausimus. Tikime, ryžto ir motyvacijos naujai suburtai komandai pakaks, džiuginant Marijampolės miesto gyventojus socialiniais projektais ir renginiais.

LSDJS Marijampolės skyriaus informacija

Leave a Comment