Marijampolėje startavo jaunųjų socialdemokratų idėjų ir bendradarbiavimo mainai


 Powered by Max Banner Ads 

Lietuvoje veikiančios jaunimos politinės organizacijos – tai terpė, kurioje jaunas žmogus turi galimybę spręsti jam aktualias problemas, formuotis kaip asmenybė, veikti bendraminčių būryje ir sėkmingai socializuotis visuomenėje, prisidėti prie politinių procesų ir sprendimų. Jaunimo socializacija ir vienijimasis visuomenėje ypač aktualus dabartiniu laikmečiu, kuriame sustiprėjęs žmogaus ryšys su pasauliu, atsiveria daug naujų gyvenimo raidos perspektyvų ir galimybių, galinčių paveikti asmeninį individo identitetą. Minėtame procese Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (toliau – LSDJS) yra aktyvus dalyvis, formuojantis jaunosios kartos socialines kompetencijas. Ši Asociacija yra vienintelė jaunimo organizacija atstovaujanti kairiąsias vertybes mūsų šalyje ir kairįjį jaunimą, vienijantį trisdešimt septyniuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Ne išimtis, jog jaunimo neformalų ugdymą, socialdemokratinių vertybių sklaidą skatina ir LSDJS filialo „Marijampolės skyrius“.

„Skleisti pozityviąją socializaciją, socialinį atsakingumą, plėtoti patirtį ir pažintinį aktyvumą, ugdyti atitinkamas socialdemokratines vertybines nuostatas, sukuriant glaudžius jaunimo bendradarbiavimo santykius – vieni iš pagrindinių LSDJS filialo „Marijampolės skyrius“ tikslų“, –  teigia Marijampolės skyriaus pirmininkė Dovilė Burbaitė. „Labai svarbu suprasti, jog tik duodamas gali gauti grįžtamąjį ryšį, tad Marijampolės skyriaus narių stiprybė – noras komunikuoti, nuolat tobulėti, pastebint ir panaudojant supančios aplinkos teikiamus resursus. Įvairių amžiaus grupių ir skirtingas pareigas užimantys asmenys, priklausantys organizacijai, sukuria plačią požiūrio, supratimo, žinių, ryšių ir idėjų platformą“.

Siekdamas savo tikslų ir glaudesnio bendradarbiavimo su kitų miestų jaunimiečiais socialdemokratinis Marijampolės jaunimas liepos 29 – 30 d.  suorganizavo neformalius mokymus  –  idėjų mainus, socialdemokratijos ir komunikacijos temomis, kurias pristatė ir bendrai diskusijai kvietė aktyvūs Sąjungos nariai.

Susitikimo metu LSDJS Šiaulių m. skyriaus narys, istorikas Andrius Skuolis pristatė įvadą į socialdemokratijos ideologijos formavimosi ištakas, kurios padėjo pamatus šiuolaikiniai jos raidai. Kartu įvardino esminius skirtumus tarp socializmo, kaip ideologijos ar ideologijų grupės skirtumus, ir socialdemokratijos, kuri, nors ir skirdamasi nuo socializmo idėjų, šiais laikais paprastai atstovauja socialines vertybes. Po pranešimo vyko aktyvaus mokymų dalyvių įsitraukimo sulaukusi diskusija apie galimas socialdemokratijos perspektyvas šiuolaikinėje visuomenėje bei ateities egzistavimo galimybes. LSDJS valdybos narė, ilgametė jaunimietė Vilma Barišauskaitė papildė mokymais ir mintimis apie socialdemokratiją ir jaunimą, akcentuodama šių dienų socialdemokratijos vertybes, kurios susiduria su tam tikrais iššūkiais. Pasitelkus vaizdinę medžiagą ir pavyzdžius, V. Barišauskaitė kalbėjo apie užsienyje kairiąja politikos kryptimi einančio jaunimo veiklų praktiką, taip pat įvardino veiklų principus ir būdus, skirtus veiksmingam ir efektyviam Asociacijos darbui. Tarpusavio diskusija kilo užvedus temas apie aktualiausias žmogaus teisių problemas ir laisves, jaunojo socialdemokrato identiteto svarbumą bei mus vienijančios Sąjungos galimybes ir perspektyvas. Vėliau sekė kito LSDJS valdybos nario, buvusio komunikacijos tinklo vadovo Tomo Bilevičiaus pristatymas apie vidinės ir išorinės komunikacijos svarbą komandiniam darbui, narių pritraukimui, Sąjungos įvaizdžio gerinimui. Mokymų metu ne tik buvo dalintasi teorija, patirtimi, bet ir dirbama grupėmis, kuriose buvo diskutuota apie skirtingų jaunimo grupių pasiekiamumą ir pritraukimą.

Mokymų pabaigoje, siekiant užtikrinti tolimesnį vidinio Asociacijos skyrių tarpusavio bendravimą, LSDJS Šiaulių m. skyriui buvo perduotas bendradarbiavimo mainų simbolis – susikibusios rankos, kurį priėmęs LSDJS Šiaulių skyriaus pirmininkas Vaidas Rusys įsipareigojo kitais metais panašaus pobūdžio renginį suorganizuoti „Saulės“ mieste.

 

LSDJS Marijampolės skyriaus informacija

Leave a Comment