Sveikinimas kovo 11-osios proga


 Powered by Max Banner Ads 

1990 metų kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.

2016 metų kovo vienuoliktąją Marijampolės Jaunieji Socialdemokratai sveikino marijampoliečius ir miesto svečius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga prisimindami ir primindami kitiems kokia svarbi lietuviams yra ši diena.

Leave a Comment