Apdovanojimai derliaus šventėje „Sūduvos kraitė 2017“


 Powered by Max Banner Ads 

Derliaus šventėje „Sūduvos kraitė 2017“ buvo gražių sveikinimų ir apdovanojimų: įteiktas Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medalis, Žemės ūkio ministerijos, Savivaldybės merės, administracijos direktoriaus padėkos raštai, šventės organizatorių ir rėmėjų įsteigti prizai.

Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo medaliu, apdovanotas:

UAB „Sumeda“ statybos direktorius Gintautas Uldinskas, už nuoširdų, sąžiningą ir ilgametį darbą melioracijos srityje.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos padėkos raštais apdovanoti:

Lolita Milaveckienė, Dovinės žemės ūkio bendrovės pirmininkė, už žemės ūkio intensyvinimą, kūrybingumą ir naujų technologijų diegimą bendrovėje;
Teisutis Žukauskas, Marijampolės seniūnijos ūkininkas, už sėkmingą ūkininkavimą ir pažangų augalininkystės vystymą;
Sidonija Barišauskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, už ilgametį sąžiningą darbą ir nuoširdų bendravimą su žemdirbiais.

Marijampolės savivaldybės merės padėkos raštais apdovanoti:

Tomas Bagdonas, Liudvinavo seniūnijos ūkininkas, už darbštumą ir atkaklumą siekiant gerų ūkininkavimo rezultatų;
Petras Leimonas, Gudelių seniūnijos ūkininkas, už ilgametį ūkininkavimą, nuoširdų darbą bei patirties perdavimą jaunajai kartai;
Vida ir Juozas Ulevičiai, Liudvinavo seniūnijos ūkininkai, už žemės ūkio produkcijos auginimą ir perdirbimą, išsaugant senąsias ūkininkavimo tradicijas;
Laimutė ir Algimantas Pranckevičiai, Liudvinavo seniūnijos Buktos kaimo gyventojai, už aplinkos puoselėjimą, apleistų sodybų tvarkymą bei etnografinių elementų naudojimą savo sodybose;
Reda Senkuvienė, Sasnavos seniūnijos ūkininkė, už pieno ūkio vystymą;
Danutė Simonaitienė, Šunskų seniūnijos Paršelių kaimo gyventoja, už gėlininkystės puoselėjimą, jurginų ir kardelių naujų veislių išvedimą;
Rita Tamulevičienė, Sasnavos seniūnijos vyresnioji specialistė žemės ūkiui, už nuoširdų bendradarbiavimą su žemdirbiais, naudingus patarimus ir pagalbą;
Jadvyga Venckevičienė, Smilgių žemės ūkio bendrovės vyriausioji buhalterė, už ilgametį nuoširdų darbą bendrovėje ir sėkmingą ūkininkavimą;
„Liudvinavo aliejinės“ savininkas Žydrūnas Čekauskas, už senovinių aliejaus spaudimo tradicijų atgaivinimą ir verslumą linų sėmenų aliejaus gamyboje;
Žemės ūkio bendrovė „Auga Želsvelė“, vadovas Rytis Staniulis, už pažangų ūkininkavimą pereinant prie organinės-ekologinės žemdirbystės;
Petras ir Irena Baniai, sodininkų bendrijos „Papartis“ nariai, už dalijimąsi gerąja patirtimi apie sodo augalų auginimą ir priežiūrą;
Gintautas ir Aidas Barzdaičiai, sodininkų bendrijos „Balsupiai“ nariai, už pavyzdingai tvarkomą sodo sklypą ir Rausvės upelio pakrantę;
Dalė Mackevičienė, sodininkų bendrijos „Tarpučiai“ narė, už aktyvų dalyvavimą Marijampolės susivienijimo „Sodai“ veikloje.

Administracijos direktoriaus padėkos raštais apdovanoti:

Petras Skirkevičius, Gudelių seniūnijos ūkininkas, už konkurencingo augalininkystės ūkio vystymą;
Kęstutis Mykolaitis, Igliaukos seniūnijos ūkininkas, už ekologinio ūkio ilgalaikę veiklą;
Darius Tamošaitis, Marijampolės seniūnijos ūkininkas, už pažangų augalininkystės vystymą ir gerus rezultatus;
Birutė Tumelienė, Marijampolės seniūnijos ūkininkė, už sėkmingą ūkininkavimą ir pieno ūkio plėtrą;
Giedrius Gabrevičius, Sasnavos seniūnijos ūkininkas, už konkurencingo augalininkystės ūkio vystymą;
Eduardus Rusteika, Sasnavos seniūnijos ūkininkas, už netradicinės augalininkystės plėtojimą;
Ina Kereišienė Šunskų seniūnijos, Šunskų miestelio gyventoja, už ilgametį tautinio kostiumo dėvėjimą ir etnografinių motyvų išsaugojimą namų buityje.

Marijampolės savivaldybės merės padėkos raštais ir kredito unijos „Sūduvos parama“ įsteigtais  prizais apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2017“ nugalėtojai:

Dalmantas Šmulkštys, Marijampolės seniūnijos ūkininkas, už darbštumą ir atkaklumą siekiant gerų ūkininkavimo rezultatų, I vieta;
Povilas Kairys, Sasnavos seniūnijos jaunasis ūkininkas, už ūkininkavimo pažangą ir gamybos efektyvumą, II vieta;
Asta ir Antanas Bendaravičiai, Marijampolės seniūnijos ūkininkai, už sėkmingą šeimos ūkio plėtojimą ir žemdirbiškų tradicijų puoselėjimą, III vieta.

 

Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių tarnybos informacija

Leave a Comment