Išorinei reklamai įrengti būtinas Savivaldybės leidimas. Suskubkite!


 Powered by Max Banner Ads 

Reklaminės veiklos subjektai, norėdami įrengti išorinę reklamą Marijampolės savivaldybės teritorijoje, privalo gauti Savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą (toliau – Leidimas) ir sumokėti Savivaldybės tarybos sprendime „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo“ nustatyto dydžio rinkliavą.

Kas yra reklama? Tai bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Išorinė reklama – tai reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma:

1) reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės;

2) iškaboje pateikiama informacija.

Iškaba – ant ar prie reklamos davėjo buveinės pastato arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje ar prie jos įrengiama speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė, ant kurios ar kurioje pateikiama informacija: reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikoma tokios informacijos pateikimo vieta ant reklamos davėjo buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų. Be nurodytos informacijos, iškaboje gali būti pateikiami prekių ženklas, logotipas, emblema, darbo laikas, reklamos davėjo vardas, pavardė.

Atkreipiame dėmesį, kad dažnai naudojamoms reklamos pateikimo priemonėms, kai jos yra patalpose, tačiau reklama yra matoma iš lauko pusės arba įrengiama ne didesnio kaip 0,3 mploto iškaba, Leidimas nereikalingas.

Išorinės reklamos įrengimą reglamentuoja LR reklamos įstatymas, Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, kuriose nurodyta, kad neturint Leidimo draudžiama įrengti išorinę reklamą.

Primename, kad minėtų teisės aktų reikalavimų nesilaikymas reklaminės veiklos subjektams gali užtraukti administracinę atsakomybę pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 144 str. 1 d. (bauda nuo 140 iki 300 eurų).

Jei neturite Leidimo, nedelsdami kreipkitės į Savivaldybę ir įteisinkite savavališkai įrengtą reklamą. Pasibaigus Leidimo galiojimo terminui, Leidimą galite pratęsti pateikę prašymą-paraišką. Visą informaciją apie reklamos įrengimą (paraiškos formą, papildomus dokumentus, dokumentų pateikimo būdą, teisės aktus, reglamentuojančius išorinės reklamos įrengimą ir kt.) galite rasti Savivaldybės interneto svetainės www.marijampole.lt skiltyje Paslaugos/Administracinės paslaugos/13-05.  

Informacija dėl reklamos įrengimo teikiama Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus darbuotojų, tel. (8 343)  90 036, el. p. reklama@marijampole.lt.

 

Marijampolės savivaldybės informacija

Leave a Comment