Jau galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams


 Powered by Max Banner Ads 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, nuo 2018 m. liepos 1 d. jau galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams 2018/2019 mokslo metams gauti.

Socialinės paramos mokiniams rūšys:

1. Mokinių nemokamas maitinimas: pietūs, pusryčiai, maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose (prašymai priimami nuo liepos 1 d. visus mokslo metus);

2. Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (prašymai priimami nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d.).

Socialinė parama mokiniams teikiama tiems, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar kito švietimo teikėjo įstaigoje (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Priklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, paramą mokinio reikmenims įsigyti, maitinimą mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau vadinama – VRP) dydžio (183,0 Eur).

Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 1,5 BSI dydžio (57,0 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi papildomų išlaidų dėl įvykusios nelaimės, netekus maitintojo, šeimos nario neįgalumo, sunkios ligos atvejais ( kai asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydėsi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi nedarbingumo pažymėjimą), mokinys yra patyręs socialinę riziką, šeimoje auga 3 ir daugiau vaikų, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėn. yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (224,0 Eur).

Norime priminti, kad apskaičiuojant vidutines mėnesio pajamas, į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui ir pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu gauta (įskaitant dienpinigius, butpinigius, maistpinigius ir kitas pajamas (išskyrus asmenų iki 18 metų pajamas)) pajamų dalis:

1) 15   procentų   –   bendrai   gyvenantiems     asmenims, neauginantiems vaikų (įvaikių), arba vienam gyvenančiam asmeniui;
2) 20 procentų – bendrai gyvenantiems asmenims,  auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);
3) 25 procentai – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
4) 30 procentų – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar  du vaikus (įvaikius);
5) 35  procentai – asmenims, vieniems auginantiems tris   ar daugiau vaikų (įvaikių).

Pareiškėjams, gaunantiems socialinę pašalpą, papildomai pateikti pajamų nereikia.

Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į deklaruotos arba gyvenamosios vietos (jei gyvenamoji vieta nedeklaruota) seniūnijų specialistus, taip pat Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti gali būti pateiktas ir internetu http://www.spis.lt.

 

Marijampolės savivaldybės komunikacijos skyriaus informacija

Leave a Comment