Marijampolėje pristatyti neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsenos tyrimų rezultatai


 Powered by Max Banner Ads 

Kovo 6 dieną Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžių salėje įvyko Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenai atliktų tyrimų rezultatų pristatymas.

Tyrimą organizavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šiame pristatyme buvo apžvelgti pagrindiniai teisės aktų atitikimo Konvencijos nuostatoms aspektai, neįgaliųjų ir kitų visuomenės narių nuomonė, įvertinant Konvencijos nuostatų efektyvumą Lietuvoje. Taip pat buvo apžvelgta viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje pateikiama informacija apie neįgaliuosius bei jų integraciją. Pristatytas fizinės aplinkos pritaikymas sveikatos (gydymo) įstaigose bei viešojo transporto aplinkos pritaikymas neįgaliesiems.

 

 

Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių tarnybos informacija

COMMENTS

Leave a Comment