Marijampoliečiai mini Valstybės atkūrimo dieną


 Powered by Max Banner Ads 

Šiandien, vasario 16-ąją, 99-ą kartą minime Valstybės atkūrimo dieną. Tai ypatinga diena Lietuvos valstybingumo kelyje, simbolizuojanti lietuvių tautos vienybę, skatinanti ugdyti pilietiškumą ir puoselėti savas tradicijas. Lietuvos valstybės istorijoje ši diena ypatinga. Tai mūsų dvasinės stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, primenanti visas Lietuvos laisvės kovas, simbolizuojanti valstybės nepriklausomybę ir jos pasiekimus.

Šios dienos minėjimas Marijampolėje tradiciškai prasidėjo Malda už Tėvynę Mažojoje bazilikoje. Po jos sekė iškilminga eisena iki Kultūros centro, kuriame iškilmingos ceremonijos metu mero pavaduotoja Irena Lunskienė įteikė Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medalius:

Onai Akelaitienei, Igliaukos šv. Kazimiero parapijos Caritas organizacijos skyriaus reikalų vedėjai, už nuopelnus Igliaukos žmonėms;

Vytai Grudzinskienei, Marijampolės kraštotyros muziejaus vyr. fondų saugotojai, už nuopelnus tvarkant ir saugant Marijampolės krašto istorinį ir kultūrinį paveldą;

Rimvydui Urbonavičiui, Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vedėjui, už nuopelnus tyrinėjant ir skleidžiant Marijampolės miesto istorinius faktus;

Jonui Žilinskui už sporto pasiekimus ir Marijampolės vardo garsinimą.

Sveikindama visus susirinkusius I. Lunskienė priminė, kad ir kokie visi skirtini būtume, mus jungia bendra istorija ir bendros tradicinės vertybės, todėl linkėjo, kad visų mūsų prasmingų darbų pamatu būna meilė ir pagarba savo tėvynei.

Po Marijampolės „Tauro“ apygardos muziejaus istoriko Jono Gustaičio pranešimo visus susirinkusius džiugino Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio „Nemunas“ šventinis koncertas „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka“.

Šiandien visi norintys buvo kviečiami nemokamai apsilankyti Marijampolės kraštotyros muziejuje, o vakare kino teatre „Spindulys“ režisieriaus Donato Ulvydo filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ premjera.

Mokėkime džiaugtis laisve – lai ji mus įkvepia, lydi ir saugo. Su švente!!!

LSDP Marijampolės skyriaus informacija

Leave a Comment