Marijampoliečiai švenčia laisvę


 Powered by Max Banner Ads 

Šiandien, kovo 11-ąją, 27-ą kartą minime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, kuomet tuometinė Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Tai buvo itin reikšminga diena tiek Lietuvos gyventojams, tiek pačiai šalies istorijai, įnešusi naujų vėjų ir vilčių žmonių gyvenimuose. Norėta įkurti laisvą valstybę, kurioje visi būtų lygūs.

Šios dienos minėjimas Marijampolėje tradiciškai prasidėjo Malda už Lietuvą Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje. Nuo 14 val. Kultūros centre vyko iškilmės, kurių metu metu mero pavaduotoja, laikinai einanti mero pareigas,  Irena Lunskienė įteikė padėkas:

Daliai Brazaitienei, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ pedagogei, už iniciatyvią veiklą ugdant vaikų tautiškumą bei etnokultūros tradicijų puoselėjimą;

Virginijai Pajaujienei, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ pedagogei, už pilietinių projektų įgyvendinimą ir bendruomenės telkimą tautinėms vertybėms puoselėti;

Vaidai Pituškienei, Marijampolės Sūduvos gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei, už pilietines iniciatyvas, brandinančias jaunosios kartos tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą;

Povilui Rutkauskui, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos abiturientui, už aktyvią savanorystę organizuojant Marijampolės kultūros centro renginius, nuoširdų bendravimą su marijampoliečiais ir iniciatyvumą;

Daliai Žarskienei, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei, už pilietines iniciatyvas ugdant jaunąją kartą;

Ainorui Žukauskui, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos IV klasės mokiniui, už gebėjimą šiuolaikiškai prakalbinti savo krašto laisvė kovų istoriją

Marijampolės vaikų lopšeliui darželiui „Nykštukas“ (direktorė Dalytė Luckuvienė) už kryptingą vaikų pilietinį ugdymą ir iniciatyvumą rengiant pilietines akcijas.

Sveikindama visus susirinkusius I. Lunskienė priminė, kad turime didžiuotis, kad esame lietuviai, ir niekam negalime leisti iš mūsų atimti to, ką mums suteikė tėvai, seneliai – neleisti atimti mūsų laisvės, kvietė prisiminti svarbiausius mūsų tėvynei įvykius bei asmenis, kurie prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

Administracijos direktorius Sigitas Valančius sveikindamas susirinkusius akcentavo lietuvių kalbos svarbą, nacionalinius diktantus ir ta proga išreiškė padėką Vladislovui Greičiui, marijampoliečiui gydytojui, už meilę gimtajai kalbai ir aktyvų dalyvavimą ją puoselėjančiuose renginiuose.

Po sveikinimo kalbų visus susirinkusius džiugino šventinis koncertas „Tau tėvyne, dovanoju“. kuriame džsavo pasirodymus dovanojo įvairūs vaikų ir jaunimo kolektyvai: Meno mokyklos, Šv. Cecilijos gimnazijos, Kultūros centro, popchorai „Kotita“ ir „Olialia“, šokių kolektyvas „Opa“ bei kiti.

Šiandien savivaldybė miestelėnams nemokamai dovanoja režisieriaus Donato Ulvydo filmą „Emilija iš Laisvės alėjos“. Nuo 19 val. jaunimo organizacijos kviečia į koncertą „Vardan tos, Lietuvos“.

Mokėkime džiaugtis laisve – lai ji mus įkvepia, lydi ir saugo. Su švente!!!

LSDP Marijampolės skyriaus informacija

Leave a Comment