Savivaldybė aptarė priemones kaimo kelių būklei gerinti


 Powered by Max Banner Ads 

Kasmetine pavasario problema tampa pažliugę, išvažinėti užmiesčio ir kaimo keliai. Marijampolės savivaldybės administracijoje balandžio 4 d. buvo sušauktas išplėstinis pasitarimas pas laikinai savivaldybės mero pareigas einančią Ireną Lunskienę dėl prastos kelių būklės savivaldybės kaimiškosiose seniūnijose. Pasitarime dalyvavo Savivaldybės administracijos Ūkio departamento direktorius Vidas Pielikis, kaimiškųjų seniūnijų seniūnai, kelių priežiūros darbus atliekančios įmonės UAB „Sumeda“ atstovai. Buvo tariamasi, kaip paspartinti pavasarinius kelių priežiūros darbus, iš kurių svarbiausias – kelių greideriavimas.

Visų šešių Marijampolės savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų kelius prižiūri UAB „Sumeda“, atrinkta šiems darbams pagal vykdytą viešąjį konkursą. Pasitarime dalyvavęs bendrovės statybos direktorius Gintautas Uldinskas ir inžinierius Vytautas Sabukonis išgirdo savivaldybės vadovų raginimą ieškoti sprendimų, kaip kuo greičiau taisyti kaimiškųjų vietovių kelius. Pasitarime buvo nuspręsta glaudžiau bendradarbiauti įmonei su seniūnais, derinti su jais darbų atlikimo grafikus. Sutarta, kad pirmiau bus tvarkomi tie keliai, kur yra daugiau gyventojų. Tad kelias, kuriuo naudojasi dešimt gyventojų, bus tvarkomas pirmiau, negu tas, kuris tarnauja tik vienam gyventojui. Taip pat savivaldybės atstovai paprašė šiuo intensyviu pavasarinio kelių tvarkymo laikotarpiu pailginti įmonės darbininkų darbo valandas ir dirbti net šeštadieniais. Įmonės atstovai įsipareigojo dirbti ilgiau ir darbuotis šeštadieniais, jei tik gamtos sąlygos leis.

„Turėdami tokias skiriamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas geriausiu atveju kelius galime greideriuoti 2–3 kartus per metus“, – finansinę situaciją aiškina Ūkio departamento direktorius V. Pielikis. Todėl savivaldybė kviečia prie kelių tvarkymo proceso prisijungti ūkininkus, žemės ūkio bendroves, kurios naudojasi keliais ir dažnai, vykdydami savo ūkinę veiklą, juos gadina. Kartais girdimi pasiaiškinimai, kad visi moka vadinamą kelių mokestį. Tačiau šis mokestis skiriamas tik kelių priežiūrai, o sugadinus reikia kelią pataisyti.

 

Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių tarnybos informacija

Leave a Comment