Marijampolės socialdemokratų veikloms organizuoti įkurtas laisvalaikio klubas


 Powered by Max Banner Ads 

Marijampolės bičiuliai prie LR Prezidento A. M. Brazausko tėvų namų Kaišiadoryse

Gegužės mėnesį, LSDP Marijampolės skyriaus tarybos sprendimu, įkurtas Marijampolės socialdemokratų laisvalaikio klubas skirtas įvairioms Skyriaus narių veikloms organizuoti.

Gegužės 19 dieną, į pirmąjį posėdį susirinkę socialdemokratai, aptarė komiteto veiklos gaires, aktyvesnį partinių grupių įsitraukimą į įvairias veiklas.

Nutarta, jog pagrindiniai veiklos prioritetai bus partiečių laisvalaikio iniciatyvų organizavimas, edukacinės programos sukūrimas ir įgyvendinimas, tradicinių renginių puoselėjimas.

Susirinkimo metu aptarta ir socialdemokratų iniciatyvos artėjančiose Marijampolės miesto dienose, dalyvavimas kasmetiniame socialdemokratų suvažiavime, kuris šiais metais vyks birželio mėnesį Trakų rajone.

Visi Marijampolės socialdemokratai, norintys prisidėti prie laisvalaikio veiklų organizavimo, kviečiami registruotis pas LSDP Marijampolės skyriaus atsakingąjį sekretorių Artūrą Visockį.

Pirmajame susirinkime dalyvavo: Vaida Kelerytė – Burokienė, Algirdas Stadalius, Brigita Šafranauskienė, Agnė Pavelčikienė, Vaida Burbienė, Aistė Mikulionytė, Simona Petrauskienė, Jolanta Staniulienė, Edita Mkrtumian, Asta Grinkevičienė, Rima Juškevičienė, Artūras Visockis.

LSDP Marijampolės infocentras

2015 -05-19

Leave a Comment