Etikos ir procedūrų komisija

Etikos ir procedūrų komisijos funkcijos:

  • Nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo;
  • Nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo;
  • Atlieka skyriaus konferencijų mandatų komisijos funkcijas

 

Nariai:

Giedrius Baliūnas – komisijos pirmininkas. Tel. 8 659 60507

Asta Kulbokienė

Audronė Putauskienė 

Arūnas Reinikis

Raselė Sutkauskienė

Leave a Comment