Finansų komisija

Finansų komisijos funkcijos:

  • Ne rečiau kaip kartą per  pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą;
  • Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.

Nariai:

  1. Gražina Rainienė (pirmininkė)
  2. Agnė Pavelčikienė
  3. Rolandas Krupinskas

Leave a Comment