Finansų komisija

Finansų komisijos funkcijos:

  • Ne rečiau kaip kartą per  pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą;
  • Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.

Nariai:

Gražina Rainienė – komisijos pirmininkė. Tel. 8 686 14474

Rolandas Krupinskas

Dainora Svitojienė

Leave a Comment