Pavaduotojai

Pateikiama: „Irena Lunskienė.jpg“Irena Lunskienė, el. p. ilunskiene@gmail.com

 • Palaiko ryšius su kaimo bendruomenėmis.
 • Atsakinga už ryšius su kultūros organizacijomis bei skyriaus dalyvavimą jų renginiuose.
 • Kuruoja grupių darbą, informacijos apie narius atnaujinimą.
 • Koordinuoja Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Marijampolės skyriaus veiklą.

 

 

 

Pateikiama: „Albinas Mitrulevičius.jpg“Albinas Mitrulevičius, el. p. albinas.mitrulevicius@gmail.com

 • Palaiko ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis.
 • Kuruoja LSDP Marijampolės skyriaus nario mokesčio mokėjimą.
 • Organizuoja ir koordinuoja skyriaus komisijų darbą.
 • Koordinuoja skyriaus komitetų darbą.

 

 

 

Pateikiama: „Agnė Pavelčikienė.jpg“Agnė Pavelčikienė, el. p. pavelagne@gmail.com

 • Atsakinga už LSDP veiklos viešinimą, atlieka LSDP Marijampolės skyriaus spaudos atstovo darbą.
 • Palaiko ryšius su jaunimo ir jaunimą atstovaujančiomis organizacijomis.
 • Kuruoja LSDJS Marijampolės skyriaus veiklą.
 • Atsako už partijos renginių organizavimą.

 

 

 

 

Karolis Podolskis, el. p. k.podolskis@gmail.com 

 •  Atsakingas už skyriaus narių plėtrą.
 •  Rūpinasi narių įtraukimu į partinę veiklą.
 •  Organizuoja socialdemokratinio švietimo darbą.
 •  Organizuoja skyriaus narių mokymus.

 

 

 

Leave a Comment