Pirmininkas

 

 

Skyriaus pirmininko funkcijos

  • Koordinuoja bendrą skyriaus darbą, atsakingas už skyriaus politinės programos rengimą ir įgyvendinimą;
  • Palaiko ryšius su vadovaujančiais partijos organais;
  • Palaiko ryšius su kitomis partijomis;
  • Atsakingas už tikslingą skyriaus turto ir finansų panaudojimą;
  • Už savo veiklą atsiskaito skyriaus tarybai ir konferencijai;
  • Vadovauja skyriaus Prezidiumo ir Tarybos darbui;
  • Teikia konferencijai pirmininko pavaduotojų skaičių ir kandidatūras, skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  • Koordinuoja rinkimų štabo vadovo veiklą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment