Pirmininkas

Povilas Isoda, Marijampolės savivaldybės vicemeras, LSDP Marijampolės skyriaus pirmininkas, el. p. pov.isoda@gmail.com (BIOGRAFIJA)

 

Skyriaus pirmininko funkcijos

  • Koordinuoja bendrą skyriaus darbą, atsakingas už skyriaus politinės programos rengimą ir įgyvendinimą.
  • Palaiko ryšius su vadovaujančiais partijos organais.
  • Palaiko ryšius su kitomis partijomis.
  • Atsakingas už tikslingą skyriaus turto ir finansų panaudojimą.
  • Vadovauja skyriaus Prezidiumo ir Tarybos darbui.
  • Teikia konferencijai pirmininko pavaduotojų skaičių ir kandidatūras, skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment