Taryba

LSDP Marijampolės skyriaus tarybos funkcijos:

 • Šaukia konferenciją;
 • Pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą bei  tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną;
 • Iš tarybos narių renka prezidiumą;
 • Organizuoja partijos nutarimų vykdymą;
 • Registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą,
 • Tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus;
 • Parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;
 • Nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams;
 • Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;
 • Aptaria ir priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktorius ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje;
 • Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, suteikia jo įgaliojimus vienam iš pavaduotojų, iki konferencijos;
 • Nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis;
 • Etikos ir procedūrų komisijos teikimu, pareiškia papeikimą arba pašalina iš partijos.

 

Tarybos nariai:

1. Baltušnikas Vytautas
2. Brusokas Rimantas
3. Burokas Ramūnas
4. Čėsna Mantas
5. Čiuplevičienė Regina
6. Dereškevičienė Janina
7. Gecevičienė Renata
8. Grabauskas Jonas
9. Gudynienė Genovaitė
10. Isoda Juozas
11. Isoda Povilas
12. Jundulas Sigutis
13. Juodišius Gražvydas
14. Kavaliauskienė Renata
15. Kelpša Henrikas
16. Kemeraitis Darius
17. Kirkliauskas Alvydas
18. Kižienė Birutė
19. Kynas Kostas
20. Krampienė Daiva
21. Krulikas Žydrūnas
22. Kuodienė Audronė
23. Kurtinaitis Eugenijus
24. Latoža Petras
25. Lekeckas Rimantas
26. Lunskienė Irena
27. Makauskas Romualdas
28. Mitrulevičius Albinas
29. Murauskas Algirdas
30. Orinienė Janina
31. Pankauskienė Daiva
32. Pavelčikienė Agnė
33. Petrauskienė Simona
34. Podolskis Karolis
35. Ryselis Rokas
36. Smilgienė Nijolė
37. Stadalius Algirdas
38. Stankevičius Gintautas
39. Švetkauskienė Violeta
40. Valančius Sigitas
41. Vasiliauskienė Daiva
42. Visockis Artūras
43. Vitkus Rimas
44. Zdanė Renata
45. Zdanys Alvydas
   
   
   
   
   
   

Leave a Comment