Taryba

LSDP Marijampolės skyriaus tarybos funkcijos:

 • Šaukia konferenciją;
 • Pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą bei  tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną;
 • Iš tarybos narių renka prezidiumą;
 • Organizuoja partijos nutarimų vykdymą;
 • Registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą,
 • Tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus;
 • Parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;
 • Nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams;
 • Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;
 • Aptaria ir priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktorius ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje;
 • Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, suteikia jo įgaliojimus vienam iš pavaduotojų, iki konferencijos;
 • Nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis;
 • Etikos ir procedūrų komisijos teikimu, pareiškia papeikimą arba pašalina iš partijos.

 

Tarybos nariai:

1.  
2. Mitrulevičius Albinas
3. Valančius Sigitas
4. Isoda Povilas
5. Lunskienė Irena
6. Dereškevičienė Janina
7. Podolskis Karolis
8. Kirkliauskas Alvydas
9. Burokas Ramūnas
10. Kemeraitis Darius
11. Makauskas Romualdas
12. Isoda Juozas
13. Stankevičius Gintautas
14. Grabauskas Jonas
15. Visockis Artūras
16. Kurtinaitis Eugenijus
17. Kynas Kostas
18. Pavelčikienė Agnė
19. Švetkauskienė Violeta
20. Baltušnikas Vytautas
21. Brusokas Rimantas
22. Čėsna Mantas
23. Gecevičienė Renata
24. Gudynienė Genovaitė
25. Jundulas Sigutis
26. Kavaliauskienė Renata
27. Kelpša Henrikas
28. Kižienė Birutė
29. Krampienė Daiva
30. Krulikas Žydrūnas
31. Kuodienė Audronė
32. Lekeckas Rimantas
33. Murauskas Algirdas
34. Orinienė Janina
35. Smilgienė Nijolė
36. Stadalius Algirdas
37. Zdanė Renata
38. Vitkus Rimas
39. Petrauskienė Simona
40. Latožienė Gitana
41. Lenčiauskas Aurimas
42. Bajoras Arvydas
43. Tumelis Valdas
44. Rainienė Gražina
45. Pielikis Vidas
46. Pankauskienė Daiva
47. Sabaliūnienė Dalė
48. Jokimaitis Pranciškus
49. Alesius Eugenijus
50. Jurdonas Aloyzas
51. Kubertavičius Kęstutis
52. Kelerytė – Burokienė Vaida
53. Zdanys Alvydas
54. Čerkauskienė Jurgita
55. Čiuplevičienė Regina
56. Sidaravičiūtė Loreta
57. Noreika Kostantinas
58. Papečkys Vytautas
59. Petraška Kęstutis
60. Gruodienė Nijolė

Leave a Comment