Vasario 3d. darbą pradėjo naujoji LSDJS Marijampolės skyriaus vadovybė

Vasario 3d. darbą pradėjo naujoji LSDJS Marijampolės skyriaus vadovybė

Vasario 3d. įvyko Lietuvos Socialdemokratinio jaunimo sąjungos Marijampolės skyriaus ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.  Susirinkimo metu organizacijos metinę ataskaitą pateikę laikinai einantis pirmininko pareigas Artūras Visockis, išrinktas pirmininkas ir nauja valdyba. Marijampolės Jaunieji socialdemokratai nusprendė 3 kartą organizacijos vairą patikėti Artūrui Visockiui, išrinko naują valdybą, kurią sudaro: Agnė Pavelčikienė, kuri atsakinga už žmogiškuosius išteklius, Simona Petrauskienė  atsakinga už renginių koordinavimą ir Edita Mkrtūmian – viešųjų  ryšių koordinatorė. Ataskaitiniame susirinkime dalyvavęs Krašto apsaugos ministras…

Skaityti