Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika 2015 / Health Statistics of Lithuania 2015”

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras kasmet išleidžia periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos sveikatos statistika 2015 / Health statistics of Lithuania 2015”. Jame pateikiami pagrindiniai Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, pavaizduoti lentelėse ir diagramose, bei trumpas situacijos aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinyje pateikiami duomenys apie gyventojų demografinę situaciją, mirtingumą, sergamumą įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinę ir stacionarinę veiklą, sveikatos priežiūros išteklius, išlaidas sveikatai, vaistų suvartojimą.

Rodikliams skaičiuoti naudojami sveikatos priežiūros įstaigų, specializuotų sveikatos įstaigų bei institucijų metinių ataskaitų, epidemiologinių registrų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

Leidinį rasite interneto svetainėje adresu  www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai -> „Sveikatos statistikos leidiniai” arba paspaudę šią nuorodą: http://sic.hi.lt/data/la2015.pdf

 

LR Sveikatos apsaugos ministerijos informacija

Leave a Comment